For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مصطفی مبلی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده کشاورزی - گروه علوم باغباني دانشگاه صنعتي اصفهان تلفن : 031-33913410 فکس : 031-33912254 وب سایت : دکتر مصطفی مبلی
  • استاد
  • مدیر گروه باغبانی
زمینه های تحقیقاتی :
  • فیزیولوژی سبزی
  • تنظیم کننده های رشد گیاهی
  • ازدیاد نباتات

ارتقاء امنیت وب با وف بومی